Ίριδα – Κέντρο Γυναικών

Η “Ίριδα” προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη η οποία σημαίνει το ουράνιο τόξο που δημιουργείται από την αντανάκλαση του φωτός.

Επιλέξαμε το όνομα αυτό καθώς η διαφορετικότητα των γυναικών – μελών μας αποτυπώνεται στις συνολικές δράσεις της κοινότητάς μας.

Οι γυναίκες αλληλοεπιδρούν, εξελίσσονται, με αυτοδιάθεση και αυτοσεβασμό σε μια ασφαλή κοινότητα συνεργασίας και συνιδιοκτησίας, με την αίσθηση του ανήκειν.

Στην Ίριδα προωθούμε τη διαφορετικότητα σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινής προοπτικής.

Η πλειοψηφία των μελών του Κέντρου μας είναι γυναίκες προσφυγικής και μεταναστευτικής καταγωγής, καθώς και τα παιδιά τους.

Για να υποστηρίξουμε τα μέλη μας, η πολιτική του Κέντρου μας βασίζεται σε τέσσερις δυναμικούς πυλώνες:

  • Προστασία και Ασφάλεια
  • Ψυχολογική και Έμπρακτη Ενδυνάμωση και Ενίσχυση
  • Προώθηση της Ενταξιακής Πολιτικής και Διαδικασίας
  • Συσσωμάτωση

Παρέχοντας υπηρεσίες προστασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, εκπαίδευσης, νομικής συμβουλευτικής και πολλών ψυχαγωγικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, οι γυναίκες – μέλη μας αισθάνονται συνολικά ενδυναμωμένες, συμμετέχουν στις δράσεις του Κέντρου και γίνονται υποκείμενα, και όχι αντικείμενα, στις αλλαγές της ζωές τους.