ΓΙΝΕ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γίνε κομμάτι της Ίριδας.

Με την πολύτιμη υποστήριξή σου, μπορείς να μας βοηθήσεις να επιτύχουμε θετικό αντίκτυπο μεγάλης διάρκειας, αυξάνοντας τον αριθμό των κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων γυναικών που υποστηρίζουμε.

Donate amount: