Irida Center

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Να δημιουργήσουμε ασφαλείς, δίκαιες και ανοιχτές προς όλους κοινότητες μέσα στην Ελλάδα, συνεισφέροντας στην ενδυνάμωση των προσφυγισσών και μεταναστριών. Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που αντανακλά το κέντρο και την κοινότητά μας: ένα ζεστό, προσβάσιμο σε όλους, συμμετοχικό χώρο, όπου οι γυναίκες ενδυναμώνονται και γίνονται οι ίδιες φορείς αλλαγών στις ζωές τους, τις οικογένειές τους, και τελικά σε ολόκληρη την κοινότητα.

ΤΟ ΌΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ένας κόσμος στον οποίο όλες οι γυναίκες και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωμα στην επιβίωση, την ασφάλεια και τη συμμετοχή μέσα σε μεγάλες, ανοιχτές και προσβάσιμες σε όλους κοινότητες.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

  • Aναζητούμε Λύσεις: Αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα προβλήματα λύνοντας τα μικρά. Επικεντρωνόμαστε στις οικογένειες που βοηθάμε και όχι στα νούμερα, ενώ αντιμετωπίζουμε κάθε γυναίκα ως μια πηγή ατελείωτων δυνατοτήτων που επιδρούν θετικά στην κοινότητα και στον κόσμο.
  • Ακούμε με Προσοχή την Φωνή της Κοινότητας: Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ως μέλη μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας και ενός κόσμου που διασυνδέεται όλο και περισσότερο, η επιτυχία μας ως άτομα βασίζεται στην επιτυχία των άλλων. Ενισχύοντας την αλληλέγγυη ανάμεσα στην τοπική κοινότητα και τις γυναίκες της κοινότητάς μας, δομούμε μια πραγματικότητα οπού όλες οι γυναίκες (και οι οικογένειές τους) μπορούν να σφυρηλατήσουν το δρόμο τους προς την επιτυχία.
  • Ενδυναμώνουμε: Παρέχουμε τις ευκαιρίες σε κάθε άτομο να εξερευνήσει και να αποκτήσει πρόσβαση στις μοναδικές και έμφυτες ικανότητες και δεξιότητές του. Πέρα από τις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης, πιστεύουμε στην παροχή συνεδριών “προσωπικων δεξιοτήτων” που επιτρέπουν σε όλες τις γυναίκες από όλα τα διαφορετικά υπόβαθρα, ασχέτων με το επίπεδο της εκπαίδευσης τους, να δημιουργήσουν, να συνεισφέρουν και να δουλέψουν μέσα στις κοινότητες.
  • Αλληλεγγύη & Συνέργεια. Αξιοποιούμε τη δύναμη της κοινότητας μας για να γίνουμε εκπρόσωποι αλληλεγγύης, υποστήριξης και αλλαγή, με γρήγορη κινητοποίηση των ικανοτήτων μας. Ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά σε ανάγκες, και εργαζόμαστε ενεργά και με αλληλουποστήριξη με την τοπική κοινότητα, τους συνεργάτες μας και τους ευάλωτους πληθυσμούς.
  • Αναπτύσσουμε Δίκτυα Συνεργασιών: Πιστεύουμε ότι η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται όταν δουλεύουμε μαζί και ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Αναζητούμε λύσεις μαζί με την κοινότητά μας, τους συνεργάτες μας, τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας, και με την επίγνωση ότι για να δημιουργήσουμε κοινωνίες ανοιχτές σε όλους, πρέπει να δουλέψουμε για λύσεις που δεν αποκλείουν κανέναν.
  • Κατακτούμε τη Γνώση: Βασιζόμαστε στη γνώση και στην “εσωτερική ματιά” που μας προσφέρει η κοινότητα που εξυπηρετούμε, για να ανταποκρινόμαστε άμεσα με σχετικές θεματικές συζητήσεις και πράξεις που ταυτίζονται στις πρακτικές ανάγκες της καθημερινής ζωής. Προσφέρουμε ανταποκρίσιμο και προσαρμόσιμο προγραμματισμό.
  • Επεκτείνουμε τους Ορίζοντές μας: Συλλέγουμε την δυναμική της πολιτισμικής διαφορετικότητας, που αναμφισβήτητα οδηγεί σε καινοτομία, δημιουργικότητα, και θετική αλλαγή.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Η Ίριδα αντιπροσωπεύει τόσο την βασική μας ομάδα και τις αξίες μας, όσο και το φυσικό μας κέντρο. Αντιλαμβανόμαστε την Ίριδα ως ένα μέσο να πετύχουμε το όραμα μας για μια πιο φωτεινή και προσβάσιμη σε όλους κοινότητα όπου όλα τα μέλη της έχουν την ευκαιρία να κάνουν πράξη τα όνειρά τους, και να συνεισφέρουν με τις ικανότητες και τα ταλέντα τους. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν, έρευνες δείχνουν ότι “Επενδύοντας στις δυνατότητες των γυναικών και των κοριτσιών ανα τον κόσμο είναι ένας από τους πιο σίγουρους τρόπους να επιτευχθεί παγκόσμια οικονομική πρόοδος, πολιτική σταθερότητα, και μεγαλύτερη ευημερία για τις γυναίκες — και τους άνδρες— του κόσμου. Για αυτό τον λόγο ,συνεργαζόμαστε απευθείας με γυναίκες για τη δημιουργία μιας πιο προσβάσημης κοινότητας για όλους.

Οι αξίες μας εφαρμόζονται σε όλα όσα κάνουμε. Τόσο στο πρόγραμμα που εφαρμόζουμε στο κέντρο μας, όσο και στην κοινωνική μας δραστηριότητα μέσα στην ευρύτερη κοινότητα, κυρίως όταν χρειάζεται περισσότερο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επίτευξη του οράματος μας, που μοιάζει πολύ με ένα κήπο, βασίζεται σε δύο πράγματα: 1. Να φροντίζουμε για τους σπόρους και να τους βοηθάμε να ανθίζουν και να μεγαλώνουν, 2. Να καλλιεργεί το έδαφος στο οποίο φυτεύονται οι σποροι, προστατεύοντας τον ευρύτερο κήπο. Όπου είναι δυνατόν, στηρίζουμε πρωτοβουλίες της τοπικής κοινότητας, καθώς στεκόμαστε δίπλα σε ευάλωτα άτομα ή κοινότητας σε περιόδους ανάγκης.

Donate amount: