ΓΙΑΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΕΔΩ

Οι γυναίκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας. Διαχρονικά, οι γυναίκες έχουν εξασφαλίσει στην κοινωνία τη σταθερότητα, την πρόοδο και τη μακρόπνοη ανάπτυξη, καθώς κατέχουν αξιόλογο ρόλο ως φροντίστριες, εκπαιδευτικοί, και δραστήρια μέλη του εργατικού δυναμικού της κοινωνίας και φορείς θετικής αλλαγής και προόδου. Ωστόσο, οι γυναίκες συχνά μένουν πίσω.

Η ανισότητα των φύλων, η έμφυλη βία και η φτώχεια – οι οποίες είναι αλληλένδετες – εμποδίζουν την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο των γυναικών. Η φτώχεια και η ανεργία συνιστούν τόσο αιτία όσο και συνέπεια της έμφυλης βίας, η οποία έχει ισχυρό αντίκτυπο όχι μόνο στη ζωή των γυναικών που την υφίστανται, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Η βία εξαθλιώνει τις γυναίκες, τις οικογένειές τους, τις κοινότητες και τα έθνη. Το κόστος της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ μπορεί να εκτιμηθεί σε σχεδόν 256 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, η ανισότητα των φύλων συνεπάγεται ότι οι γυναίκες συχνά υφίστανται διακρίσεις δίχως να έχουν πρόσβαση σε πόρους, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες στη βία – λόγω φύλου – και στη φτώχεια. Περισσότερες από 1 στις 4 γυναίκες στην Ελλάδα απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ και κατέχει την τελευταία θέση στην ισότητα των φύλων μεταξύ των 27 κρατών μελών, με βαθμολογία που παραμένει σχεδόν αμετάβλητη την τελευταία δεκαετία.

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για τις περιθωριοποιημένες ομάδες, όπως οι μετανάστριες. 

Εργαζόμαστε με Ελληνίδες, προσφύγισσες και μετανάστριες που απειλούνται με οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, γυναίκες που στερούνται ευκαιριών για μια ασφαλή ζωή και ένα βιώσιμο μέλλον για τις ίδιες και τα παιδιά τους, γυναίκες των οποίων η φωνή δεν έχει ακουστεί και οι ιστορίες τους δεν έχουν ειπωθεί. Εργαζόμαστε με αυτές τις γυναίκες για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύονται και έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να σταθούν στα πόδια τους και να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Μέσω των υπηρεσιών προστασίας, της νομικής & ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και των δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων & απασχολησιμότητας, εξασφαλίζουμε ότι οι γυναίκες λαμβάνουν την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να διεκδικήσουν το μέλλον που ονειρεύονται. Εργαζόμαστε με αφοσίωση και αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουμε ότι καμία γυναίκα δεν θα μείνει πίσω.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

“Ένας κόσμος όπου καμία γυναίκα δεν μένει πίσω”

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

“Να διασφαλίσουμε ότι κάθε γυναίκα υποστηρίζεται και ενδυναμώνεται για να διεκδικήσει ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και να καθορίζει την πορεία της ζωής της”.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ