Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Χλόη Κούσουλα

Founder & CEO

Eρριέτα Θεοδοσιάδου

Head of Finance and Operations

Λυδία Σιαπαρδάνη

Head of Fundraising and Communications

Χριστίνα Ευγενίδου

Head of Protection and Safeguarding

Κασσάνδρα Παπασταύρου

Ηead of Livelihoods

Μαρίνα Βρέντζου

Communications with Community Officer

Eιρήνη Μπισχινιώτη

Legal Expert

Ιωάννα Καλογιάννη

Psychologists

Κλερ Ντάλμαν

Adult Lifelong Learning Trainer

Γεωργία Γκουλίνα

Child's Safe Space Officer

Χριστίνα Βλάχου

Child Safe Space Facilitator

Βαλεντίνα Τσελμπαράχ

Ukrainian Community Representative

Mάριαμ Ιρανφάρ

Farsi Community Representative

Nαρκίσα (Νάνσι) Εσπαλλάρντο

Clean & Maintance