Στα πλαίσια διαφάνειας και λογοδοσίας, η Ίριδα-Κέντρο Γυναικών δημοσιοποιεί τα επίσημα οικονομικά στοιχεία της οργάνωσης στην ιστοσελίδας της.

Donate amount: